تنوع بخشی به منابع درآمدی

 

نشست تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه در تاریخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ با همکاری اداره کل برنامه ریزی و تحول سازمانی و پارک علم و فناوری دانشگاه برگزار شد.لینک دانلود فایل