اولویت بندی مخاطبین خارجی دانشگاه تهران

با سلام و عرض ادب و احترام؛

با توجه به جلسات مسترکلاس استراتژی و طوفان فکری برای استخراج ذینفعان دانشگاه تهران، تعداد 88 مخاطب خارجی شناسایی شد که در هشت گروه به شرح زیر دسته بندی شده اند، مستدعی است این هشت دسته را اولویت بندی نمائید.

الویت بندی مخاطبین خارجی دانشگاه تهران
 • 0
 • تامین کنندگان دانشگاه* اولویت را از 1 تا 8 انتخاب نمایید
  1
 • مشتریان خروجیهای دانشگاه* اولویت را از 1 تا 8 انتخاب نمایید
  2
 • رقبای دانشگاه تهران* اولویت را از 1 تا 8 انتخاب نمایید
  3
 • ارائه کنندگان خدمات جایگزین یا مکمل دانشگاه تهران* اولویت را از 1 تا 8 انتخاب نمایید
  4
 • دولت-بخش قانونگذار* اولویت را از 1 تا 8 انتخاب نمایید
  5
 • دولت- بخش نظارت* اولویت را از 1 تا 8 انتخاب نمایید
  6
 • دولت-بخش خدمات* اولویت را از 1 تا 8 انتخاب نمایید
  7
 • مخاطب عام* اولویت را از 1 تا 8 انتخاب نمایید
  8
 • لطفا نام خود را ذکر بفرمائید*
  9