شناسنامه فرآیند

با سلام و احترام؛ 

در راستای شناسنامه دار کردن کلیه فرآیندهای دانشگاه تهران، خواهشمند است فرم را تکمیل نموده و در صورت نیاز به مشورت با داخلی (3854- خانم مومنی) تماس حاصل بفرمائید.

در این فرم اطلاعات محدودی تکمیل می شود و لازم است قبلا فلوچارت مراحل انجام فرآیند کار را ترسیم نموده و در قسمت مربوطه بارگذاری نمایید. ثبت اطلاعات در بخشهای ستاره دار الزامی است.

خواهشمند است با همکاری کلیه کارکنان واحد خود، تمامی فرآیندهای کاری بررسی، ترسیم و به طور جداگانه بارگذاری شود.

شناسنامه فرآیند
 • 0
 • عنوان فرآیند*لطفا نام انتخابی برای فرآیند را درج بفرمائید
  1
 • نام معاونت*نام معاونت دانشگاه که فرآیند در آن صورت میپذیرد را درج بفرمائید
  2
 • صاحب فرآیند(متولی و پاسخگو)*این فرآیند در کدام اداره / اداره کل انجام می شود؟
  3
 • نحوه انجام فرآیند*فقط یکی انتخاب کنید
  دستی
  نرم افزار
  ترکیبی
  4
 • هدف این فرآیند چیست؟*(به عنوان مثال: انتصاب به پست سازمانی)
  5
 • دامنه کاربرد این فرآیند چیست؟*(به عنوان مثال: تمامی کارمندان دانشگاه)
  6
 • ورودی فرآیند چیست؟*(به عنوان مثال: تقاضای انتصاب به پست جدید)
  7
 • خروجی فرآیند چیست؟*(به عنوان مثال: صدور حکم نهایی و انتصاب به پست جدید)
  8
 • مشتری این فرآیند کیست؟*(به عنوان مثال: کلیه کارمندان دانشگاه)
  9
 • واحدهای درگیر در اجرای فرآیند را ذکر بفرمائید*
  10
 • فلوچارت انجام فرآیند*(لطفا مراحل انجام فرآیند را ترسیم و فایل آنرا بارگذاری نمایید) آپلود
   11
  • آیا قبل از این فرآیند، فرآیند دیگری انجام می شود؟*توضیح مختصر
   12
  • آیا بعد از این فرآیند، فرآیند دیگری انجام می شود؟*توضیح مختصر
   13
  • آیا در انجام این فرآیند اتلاف وجود دارد؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
   تولید مازاد
   حرکات اضافی
   موجودی غیر ضروری
   کالای معیوب
   انتظار زمان طولانی
   حمل و نقل
   فرآیند اضافی در انجام کار
   عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات
   14
  • مشخصات تایید کننده این فرم*لطفا مشخصات مقام مسئول تایید کننده اطلاعات این فرم را ذکر بفرمائید
   15
  • مشخصات تکمیل کننده این فرم*لطفا نام و نام خانوادگی تکمیل کننده این فرم درج شود.
   16
  • لطفا شماره تماس خود را ذکر بفرمائید*
   17