مطالب مرتبط با کلید واژه " رتبه بندی "


دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی URAP رتبه یک را بدست آورد
نظام رتبه بندی URAP

دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی URAP رتبه یک را بدست آورد

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی نظام رتبه بندی دانشگاهها بر پایۀ عملکرد علمی یا ((یورپ)) ۴۵ مؤسسۀ ایرانی در میان ۲۵۰۰ مؤسسۀ برتر جهان جای گرفته اند. در ویرایش ۲۰۱۹ دانشگاه تهران با رتبۀ ۲۶۷ جهانی در جایگاه نخستِ ملی جای گرفته است.

ادامه مطلب