معرفی معاونت

معاونت طرح و برنامه

 

اگرچه مسیر باد را به‌راحتی نمی‌توان تغییر داد اما بادبان‌ها را می‌توان برای رسیدن به هدف در مسیر باد قرار داد.

دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور در سال ۱۳۵۲ اقدام به تشکیل «معاونت برنامه‌ریزی» متشکل از دفتر برنامه و بودجه، دفتر مطالعات آموزشی و دفتر آمار و گزارش‌ها، در ساختار سازمانی خود نمود که پس از مدتی وقفه در فعالیت‌های این واحد (در دهه ۶۰)، در اردیبهشت سال ۱۳۷۴، به‌عنوان «معاونت طرح و برنامه دانشگاه»، اولین فعالیت خود را در قالب طرح جامع دانشگاه (به نام کتاب برنامه دانشگاه تهران) از سر گرفت.

در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴، ساختار معاونت طرح و برنامه بار دیگر توسط هیأت امنای دانشگاه تغییر یافت و درنهایت این معاونت دارای سه واحد سازمانی به نام‌های مدیریت تشکیلات و بودجه، مدیریت برنامه‌ریزی و مدیریت بهبود و تحول سازمانی گردید.

با ایجاد تحولات چشمگیر در ساختار و فعالیت‌های دانشگاه و ضرورت تقویت حوزه برنامه‌ریزی، نام «معاونت طرح و برنامه» در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه هیأت رئیسه، به «معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات» تغییر یافت.

معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه در مدت‌زمانی که از اواخر سال ۱۳۸۹ تا اوایل سال ۱۳۹۶، مسئولیت مرکز فناوری اطلاعات (شامل وظیفه ایجاد و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موردنیاز در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه) را نیز برعهده‌گرفته بود و در این دوره زمانی، یکپارچگی برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات به افزایش سرعت تحولات در دانشگاه کمک شایانی نمود و مجدداً در سال ۱۳۹۷، نام این معاونت به نام قبلی خود یعنی معاونت طرح و برنامه تغییر داده شد.

معاونت طرح و برنامه دانشگاه با تشکیل شورای برنامه‌ریزی دانشگاه از اواسط دهه هشتاد توانست اقدامات مهمی ازجمله تصویب، ابلاغ و رصد سند چشم‌انداز دانشگاه تهران و برنامه‌های راهبردی پنج‌ساله را در دانشگاه به سرانجام برساند.

کمیته تحول اداری دانشگاه از اواسط سال ۱۳۸۶، بر اساس تفویض اختیارات صورت گرفته از طرف هیأت امنا، تشکیل و وظیفه بررسی و یا تصویب موضوعاتی از قبیل بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه، بازنگری شرایط احراز، شرح شغل، نیازسنجی آموزشی کارکنان دانشگاه و سایر اقدامات مهم (در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی و ساختار سازمانی دانشگاه) که به‌طور مداوم در دستور کار این معاونت قرار داشته است را بر عهده داشت. این کمیته در اواخر سال ۱۳۹۰ جای خود را به هیأت اجرایی منابع انسانی داد.

 

اهم وظایف معاونت طرح و برنامه دانشگاه

 

معاونت طرح و برنامه دانشگاه در اجرای برنامه راهبردی دانشگاه، وظایف و مأموریت‌های ذیل را در دستور کار قرار داده است:

 1. تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای چشم‌انداز
 2. نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه به‌منظور تحقق بهتر اهداف پیش‌بینی‌شده؛
 3. تهیه گزارش ارزیابی عملکرد دوره‌ای برنامه‌های راهبردی دانشگاه و پیش‌بینی مداخلات اجرایی مؤثر؛
 4. تصویب و ابلاغ برنامه عملیاتی واحدهای دانشگاه؛
 5. سیاست‌گذاری برای تنظیم، تلفیق و توزیع مناسب اعتبارات به‌منظور تحقق برنامه‌ها
 6. تهیه، تدوین و بازنگری دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های موردنیاز جهت انطباق آن‌ها با برنامه‌های راهبردی دانشگاه؛
 7. برنامه‌ریزی و بازنگری تشکیلات دانشگاه
 8. برنامه‌ریزی و نظارت بر امر توسعه و بهسازی منابع انسانی
 9. برنامه‌ریزی برای شناسایی، جذب و بهره‌برداری از دارایی‌های مادی و معنوی دانشگاه؛
 10. سیاست‌گذاری و ارائه پیشنهادهای لازم برای بهبود فرآیندها و روش‌های انجام کار در دانشگاه؛
 11. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تهیه داده‌های پایه دانشگاه برای برنامه‌ریزی جامع، یکپارچه و پویا
 12. انجام سایر وظایف محوله از سوی رئیس دانشگاه.

 

 

واحد‌های تابعه معاونت طرح و برنامه

 

الف- اداره کل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی

این اداره کل هم‌اکنون متشکل از دو معاونت امور برنامه‌ریزی راهبردی، معاونت تشکیلات و بهبود روش‌ها است با وظایف زیر است:

 1. تدوین و ابلاغ چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی و برنامه اقدام دانشگاه؛
 2. تهیه و تنظیم شاخص‌های کمی و کیفی برنامه راهبردی دانشگاه و برنامه عملیاتی واحدها؛
 3. نظارت بر اجرا و ارزیابی عملکرد دوره‌ای برنامه‌های راهبردی دانشگاه و پیشنهاد مداخلات سیاستی؛
 4. نظارت و مشارکت در تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز دانشگاه؛
 5. برنامه‌ریزی و بازنگری تشکیلات دانشگاه بر اساس نشانگرها و شاخص‌های برنامه‌های راهبردی دانشگاه؛
 6. بهبود فرایندها و روش‌های انجام کار در دانشگاه؛
 7. تدوین و نظارت بر آمار و نشانگرهای جامع دانشگاه.

 

ب- اداره کل بودجه و اعتبارات

 1. تدوین و تخصیص بودجه سالانه دانشگاه؛
 2. تنظیم و پیگیری موافقت‌نامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای؛
 3. تهیه گزارش عملکرد سالانه مالی کل دانشگاه؛
 4. تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی بودجه‌ای.

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس معاونت طرح و برنامه‌

تلفن: ۶۱۱۱۲۷۰۶-۶۶۴۶۹۸۲۳

نمابر: ۶۶۹۵۸۸۰۷

اطلاعات تماس اداره کل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی

تلفن: ۶۱۱۱۲۹۶۵-۶۶۴۰۰۰۲۱

نمابر: ۶۶۹۵۳۹۲۵

اطلاعات تماس اداره کل بودجه و اعتبارات

تلفن: ۶۱۱۱۲۹۴۰

نمابر: ۶۶۹۵۳۹۲۵